+41 21 512 23 00

Prensipler

Mechem Group; çalışanları, paydaşları ve diğer iş ortaklarıyla beraber bir bütün olarak topluma, çevreye, müşterilere ve iş ortaklarına karşı sorumlu olduğu tüm yükümlülüklerin farkındadır ve bu yükümlülükler, iş ahlakının temel prensiplerini oluşturmaktadır.

Kanunlara Uymak

Çalışanlarımız, aktif olduğumuz ülkelerin kanunlarına ve mevzuatlarına uymakla yükümlüdürler

3-employee2

Çalışanlar

Çeşitliliği ve eşit fırsatları teşvik eden, insan haklarına saygı duyulan ve ayrımcılığa geçit verilmeyen bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

Çalışanlarımızı, yalnızca yetkinliklerini ve yapılacak işin gereksinimlerini temel alarak görevlendiriyor ve onları bu kapsamda teşvik ediyoruz.

Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı iş koşullarına sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Buna ek olarak,her bir çalışanımızın becerilerini ve yeteneklerini arttırmayı ve geliştirmeyi teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımızla iyi bir iletişim düzeyine sahip olmaya önem gösteriyoruz.

Müşteriler

Fiyat ve kalite açısından sürekli olarak iyi bir değerle sunduğumuz ürünler ve hizmetler sağlamayı taahhüt ediyoruz. Küresel ayakizimize rağmen müşterilerimize yakın olmayı amaçlıyoruz. Uzun vadeli ilişkiler geliştiriyoruz ve iş dünyasında sürdürülebilirliğe inanıyoruz.

İş Ortakları 

Nihai kullanıcılar için şeffaf ve çok çeşitli bir ürün portföyü sunmak amacıyla ürünlerimizi dünyanın en iyi alüminyum üreticilerinden tedarik etmekteyiz. Üreticilerle kurduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde sürekli tedarik kapasitesine sahip olarak riskleri azaltmaktayız.

Ayrıca, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla karşılıklı menfaate dayanan ilişkiler kuruyoruz.

Ortaklarımızla iş yaparken, onlardan kendi iş prensiplerimizle uyumlu olmalarını bekliyoruz.

Topluma Katılım

Güvenilir kurumsal kişiler olmayı hedefliyoruz. Çalıştığımız toplumlarda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz.

İşte Dürüstlük

Ticaret veya finansal kazanç için doğrudan veya dolaylı olarak rüşvetler veya diğer yersiz avantajlar sunmuyor veya bunları kabul etmiyoruz. Hiçbir çalışanımız, rüşvet olarak tanımlanabilecek herhangi bir hediye veya ödeme sunamaz veya kabul edemez.

Rüşvete ilişkin tüm endişeler bir müdüre, süpervizöre veya uyumluluktan sorumlu kişiye rapor edilmelidir. Yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına ve şirket kanunlarına uymayan tüm Mechem çalışanları, görevinin sonlanmasıyla sonuçlanabilecek disiplin suçlarıyla yüzleşmektedir.

Muhasebe kayıtlarımız ve bunları destekleyen belgeler, mevcut işlemlerin doğasını açık bir şekilde yansıtmaktadır. Şirketimiz bünyesinde hiçbir gizli veya kayıt dışı hesap, fon veya varlık bulunmamaktadır.

Menfaat Çatışması

Çalışanlarımızdan, şirket karşısındaki sorumluluklarına ters düşebilecek tüm kişisel faaliyetlerden ve finansal menfaatlerden kaçınmalarını bekliyoruz.

9-Political-Contribution2

Siyasi katkı

Fon ve kaynaklarımızın bir seçim kampanyası, siyasi parti, siyasi aday veya bunlarla ilişkili bir organizasyon için kullanılmasına izin vermiyoruz. 

Varlıkların korunması ve devamlılıklarının sağlanması

Kontrolümüz altındaki tüm grup varlıklarından hepimiz sorumluyuz. Bu varlıklar içerisinde iş fırsatları, fonlar, gayrimenkuller, tescilli bilgiler ve kişisel ekipmanlar (cep telefonları, bilgisayarlar, IT altyapısına erişim gibi) bulunmaktadır.

Konumu nerede olursa olsun tüm Mechem bilgi sistemleri ve sistemlerde depolanan veriler Mechem’in mülkiyetindedir. Mechem’in veri ve bilgi sistemleri çok önemli kaynaklardır ve her zaman sorumluluk bilinciyle kullanılmalıdır. E-posta, internet kullanımı, dosya saklama ve bilgisayar erişimi dahil olmak üzere IT kaynaklarımızın kullanımını izleyebiliriz. İzleme şekli, sistemlerin yanlış kullanımını kayıt altına alabilir.

İş politikasına aykırı bir şekilde yapılan bilgi işleme ve saklama, yerel kanun ve mevzuatların ihlali olarak değerlendirilecektir. Mechem’de çalışan herkes, Mechem’in IT kaynaklarının kullanımına ilişkin kuralları ve ilgili sözleşmeyi kabul etmiştir.

Kişisel Bilgiler ve Gizlilik

Yalnızca, iş gereksinimlerini karşılamak amacıyla ve kanunun izin verdiği şekilde kişisel bilgileri topluyor ve saklıyoruz.

Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet, Mechem’in sahip olduğu bilgilerdir. Bunun içerisinde patent hakları, tasarım hakları, veritabanı özütleme hakları, teknik bilgi hakları ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmelerde bulunan diğer gizli bilgiler bulunur.

Fiziksel varlıklarımıza ek olarak fikri mülkiyetlerimizi de koruyoruz.

codeofconduct@mechem.com